Lastereumatoloog dr Chris Pruunsild

Dr Chris Pruunsild lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lastehaiguste osakonna 1993.a. Aastatel 1993-1995 läbis ta lastehaiguste internatuuri, 2002-2008 lastehaiguste residentuuri. Lastereumatoloogiaga hakkas dr Pruunsild tegelema 1995.a. Sellest ajast saadik on tema igapäevatööks peamiselt juveniilse idiopaatilise artriidi haigete jälgimine ja ravi, sealhulgas liigesesüstide tegemine.
Alates 2007.a. on dr Pruunsillal doktorikraad. Oma doktoritöös „Juveniilne idiopaatiline artriit Eesti lastel“ uuris ta JIA-sse haigestumist ja haiguse levimust aastatel 1998-2000.

Dr Pruunsilla teadustöö peamisteks uurimisvaldkondadeks on lisaks JIA epidemioloogiale haiguse prognoosi määravate tegurite väljaselgitamine ja JIA geneetilised alused. Dr Pruunsild on tegev ka rahvusvahelises teadustöös - koostöös Göteborgi Ülikooliga uurib ta erinevate põletikuga seotud molekulaarsete markerite esinemist JIA haigetel ja nende seost haiguse kulu ja prognoosiga.

Alates 2017.a. on dr Pruunsild lastehaiguste dotsent, tema juhendamisel valmib kaks doktoritööd. 

Dr Pruunsild on rahvusvahelise lastereumatoloogiliste teadusuuringute organisatsiooni koordinaator Eestis, mitmete erialaseltside liige ja Eesti Lastearstide Seltsi juhatuse liige.